دست نوشته های خودمونی امیر شیرین زاده

آنچه در دیدگاه یک روانشناس جوان و بلند پرواز، به بینش و روانکاوی نیاز دارد.

دست نوشته های خودمونی امیر شیرین زاده

آنچه در دیدگاه یک روانشناس جوان و بلند پرواز، به بینش و روانکاوی نیاز دارد.

نوشتن وسیله ای کارآمد برای تخلیه هیجانات و احساسات فردی است. من نیز از نظر تیپ شخصیتی ، فردی برونگرا و هیجانی هستم. همچنین علاقه زیادی به موضوعات خارج از روانشناسی هم دارم. اینجا را برای نوشته های شخصی ام و تحلیه افکار و هیجانی ام قرار دادم. سالها پیش بزرگی به من گفت: نه خودت را جدی بگیر و نه زندگی را. شما هم اگر اینجا را خواندید نه نوشته های من را جدی بگیرید و نه زندگی شخصی ام را. اگر مایل به خواندن نوشته های علمی و روانشناختی بنده بودید، به سایت مرکز به ادرس DrRavanshenas.com و یا روزنامه آرمان امروز صفحه شانزدهم سر بزنید.

آخرین نظرات
این صفحه ب تدریج کامل می شود. چون ب تدریج خواهم فهمید ک "من کیستم؟". "من" هیچ انسانی هرگز ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل متعددی چون گذر زمان، هورمون ها و آدم هایی که در زندگی ما سفر می کنند شکل می گیرد. ب هر حال، سعی میکنم خودم را ب تدریج بشناسم و اگر "چیز" بدرد بخوری در "منم" یافتم ، برایتان بازگو کنم.

هر فردی در زندگی برای تخلیه فشارهای فکری، احساسی و یا اجتماعی راهی را بر می گزیند. اینکه کدام روش را برای تخلیه خود انتخاب کنیم ، چندان مهم نیست اما آنچه مهم است این است که جایگاهی برای آرامش و آسایش خود بسازیم. اینجا را برای دل خودم می نویسم. از خشم و نارضایتی که نسبت به برخی مباحث اجتماعی و فرهنگی کشور و مردمم دارد. از آنچه در گوشه و کنارم رخ می دهد و در نظرم ارزش نوشتار دارد. 
شاید باور کردنش سخت باشد ولی یکی از لذت بخش ترین فعالیت در طول هفته ام ، گاهاً همین نوشتار چند خط است.

جهت دریافت رزومه شخصی به سایت علمی من به آدرس زیر مراجعه کنید.

رزومه امیر شیرین زاده