دست نوشته های خودمونی امیر شیرین زاده

آنچه در دیدگاه یک روانشناس بلند پرواز، به بینش و روانکاوی نیاز دارد.

دست نوشته های خودمونی امیر شیرین زاده

آنچه در دیدگاه یک روانشناس بلند پرواز، به بینش و روانکاوی نیاز دارد.

نوشتارهای این وبلاگ، تنها برای تخلیه افکار و هیجانات خودم ساخته شده است. مطالب علمی و تخصصی و همینطور فعالیت های اصلی ام را در سایت زیر دنبال کنید:
www.Shirinzadeh.com

آخرین نظرات
این صفحه ب تدریج کامل می شود. چون ب تدریج خواهم فهمید ک "من کیستم؟". "من" هیچ انسانی هرگز ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل متعددی چون گذر زمان، هورمون ها و آدم هایی که در زندگی ما سفر می کنند شکل می گیرد. ب هر حال، سعی میکنم خودم را ب تدریج بشناسم و اگر "چیز" بدرد بخوری در "منم" یافتم ، برایتان بازگو کنم.

هر فردی در زندگی برای تخلیه فشارهای فکری، احساسی و یا اجتماعی راهی را بر می گزیند. اینکه کدام روش را برای تخلیه خود انتخاب کنیم ، چندان مهم نیست اما آنچه مهم است این است که جایگاهی برای آرامش و آسایش خود بسازیم. اینجا را برای دل خودم می نویسم. از خشم و نارضایتی که نسبت به برخی مباحث اجتماعی و فرهنگی کشور و مردمم دارد. از آنچه در گوشه و کنارم رخ می دهد و در نظرم ارزش نوشتار دارد. 
شاید باور کردنش سخت باشد ولی یکی از لذت بخش ترین فعالیت در طول هفته ام ، گاهاً همین نوشتار چند خط است.

جهت دریافت رزومه شخصی به سایت علمی من به آدرس زیر مراجعه کنید.

رزومه امیر شیرین زاده